Religio

Cartea:

Cărți

2. Despre Filocalie

Care om se va afla în stare să ne înveţe să vorbim cu Iisus în inima noastră, cum ne învaţă Filocalia? Cu greu va fi şi pentru cel mai mare înţelept din veacul acesta să se apuce de acest lucru. Îngrozitor lucru este să trăieşti fără Dumnezeu. Hristos a spus: „Fără Mine nu puteţi face nimic“ (Ioan 15,5). Deci, El ne-a transmis nouă voia Sa: să fim nedespărţiţi de El. De aceea şi Sfinţii Părinţi ne-au lăsat nouă în Filocalie învăţătură cum să ne unim mintea în inima noastră cu Dumnezeu. În unele biblioteci există unele extrase din scrierile acestor părinţi, făcute cu mult înainte de tipărirea Filocaliei. Până la apariţia acesteia, cei ce doreau să deprindă rugăciunea lui Iisus, erau nevoiţi să meargă în Moldova, la mănăstirea Neamţ, la adevăratul învăţător al rugăciunii lui Iisus, stareţul Paisie Velicicovski, de la care primeau îndrumări, iar apoi vieţuiau în Rusia potrivit acestora. Eu am întâlnit asemenea oameni.
Acum, după ce s-a tipărit Filocalia, pentru cei care doresc să practice rugăciunea minţii este ceva nemaipomenit, pentru că în această carte sunt lămurite toate cursele diavolului. Rugăciunea inimii este un dar al lui Dumnezeu şi nu a-l priceperii omeneşti.
Discutând cu rugători iscusiţi, am văzut cum se preocupă de această lucrare; eu cred cu adevărat şi vă spun cu mâna pe inimă că această lucrare e folositoare pentru suflet, numai că ea necesită o linişte desăvârşită. Dar acei oameni care se afundă în diferite griji se lipsesc de această lucrare minunată. În primul rând, după cum îmi spuneau mie bătrânii îmbunătăţiţi, trebuie să faci rugăciunea în şoaptă, măcar de o sută de ori de unul singur în chilie, în aşa fel ca mintea noastră să asculte cuvintele rugăciunii, până ce rugăciunea se va întipări în minte. Trebuie să te păzeşti numai de diferite gânduri şi năluciri. Dacă nu reuşeşti să zici fără întrerupere de o sută de ori, începe din nou şi străduieşte-te să fie neprihănită de cugete. Acesta-i abecedarul nostru; cu acestea noi începem toate calea, spuneau bătrânii. Şi dacă cineva o deprinde, poate să facă rugăciunea şi mai mult de o sută de ori, neascultând de gândurile ce-i vin în minte. Eu am ascultat de aceşti bătrâni şi de mai mult de 40 de ani învăţ înţeleaptă rugăciune şi Ii mulţumesc Domnului nostru Iisus Hristos pentru toate.
Cel care se îndeletniceşte cu rugăciunea lui Iisus să nu neglijeze slujbele din Biserică. El ajunge la Biserică înaintea tuturor şi pleacă ultimul. Unii autodidacţi dispreţuiesc slujbele Bisericeşti Eu prefer să spun în Biserică o singură dată: „Doamne, miruieşte!“ decât să citesc în chilie toată Psaltirea.

Cuvinte cheie: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul