Religio

Cartea:

Cărți

Convorbire cu Arhimandritul Benedict Loizu, teolog

K.I.: Părinte Benedict, aţi avut anumite experienţe legate de părinţi din afara Ciprului.
B.L.: Desigur. La Ierusalim şi în Sfântul Munte, cu binecuvântarea lui Dumnezeu.
La Ierusalim, în Lavra Sfântului Sava cel Sfinţit – această cetate a Ortodoxiei –, s-a întâmplat să-l cunosc pe călugărul Ioasaf, rus de origine. În chilia sa, nu avea deloc linişte. Nu dormea sau dormea foarte puţin. Nu avea pat. În loc de pat, pusese pe jos nişte paie (le-am văzut cu ochii mei şi pot mărturisi că acesta este adevărul). Se îndeletnicea fără încetare cu rugăciunea inimii.
De multe ori, fraţii îl auzeau cum se ruga cu lacrimi şi suspine. Era foarte evlavios, iar evlavia este, fără îndoială, darul Duhului Sfânt şi rodul curăţirii sufletului şi al rugăciunii inimii.
Părintele Ioasaf a fost chemat de Patriarhul de atunci să slujească la Biserica Învierii din Ierusalim. Condiţiile de acolo erau foarte diferite faţă de cele din sihăstria Sfântului Sava. Când ceilalţi se odihneau, părintele Ioasaf se ducea în spatele sfintei Mese, îmbrăţişa lemnul Crucii şi simţea că Hristos era viu. Într-o seară, l-am văzut eu însumi astfel şi pot da mărturie despre acest lucru.
De asemenea, la Ierusalim, pe Muntele Măslinilor, am cunoscut o călugăriţă care a adormit în 1972. Era o principesă rusoaică, vară primară a reginei Olga a Greciei. Regina Olga a fost soţia regelui Gheorghe I. Principesa Tamara a lăsat slava lumească şi a îmbrăcat veşmintele monahale, dedicându-se nevoinţelor ascetice. Nu voia să stea într-o chilie, ca celelalte maici. A preferat o peşteră, care se găsea în apropierea Mănăstirii Înălţării, la Muntele Măslinilor.
K.I.: Părinte Benedict, v-aţi referit şi la Sfântul Munte. Acolo este chivotul Ortodoxiei, cu o tradiţie şi o experienţă de peste 1000 de ani. Comorile duhovniceşti sunt vii în persoanele marilor pustnici. Vorbiţi-ne despre asemenea persoane pe care le-aţi întâlnit acolo.
B.L.: Da. Desigur, Ortodoxia nu se limitează la graniţele strâmte ale peninsulei Aghioritice55(Sfântul Munte [n.t.].).
Ori de câte ori Dumnezeu a rânduit să mă duc la Sfântul Munte, niciodată nu m-am gândit să ajung acolo ca să întâlnesc sfinţi. Atât am rugat-o pe Maica Domnului, care este Sfânta Sfinţilor: să-mi dea dovezi palpabile ale nevredniciei mele, ca să pot ieşi din păcat şi să mă mântuiesc. Cel mai mult am rugat-o pe Maica Domnului să mă ajute să-L cunosc pe Fiul ei.
În Sfântul Munte, Maica tuturor călugărilor a rânduit să-l cunosc şi pe părintele Gavriil Dionisiatul, care a fost o figură extrem de importantă a monahismului aghioritic. Ceea ce-l caracteriza în mod deosebit era evlavia, însoţită de lacrimi de pocăinţă.
Când l-am cunoscut, era cam de 90 de ani. Niciodată nu a stat departe de sfintele slujbe ale Bisericii. Mai concret, mi-l aduc aminte mergând în cârje până la Paraclisul Maicii Domnului şi stând în picioare în strana sa, ţinându-şi faţa în palme şi plângând pentru întreaga lume, în timpul intonării Paraclisului Maicii Domnului. Părintele transmitea evlavia tuturor celor care se apropiau de el, mai ales la scaunul de spovedanie. Era un duhovnic desăvârşit.
K.I.: Vă mai amintiţi ceva din cuvintele sale de învăţătură?
B.L.: Mi-aduc aminte un lucru pe care n-o să-l uit toată viaţa mea. Mi-a spus: „Fiule, când o să ajungi preot şi duhovnic – şi o să ajungi de foarte tânăr –, la spovedanie, niciodată să nu cauţi să te amesteci în viaţa personală a celor pe care îi mărturiseşti. Fiecare om este fratele lui Hristos şi are valoarea şi personalitatea sa. Duhovnicului nu îi este îngăduit să intervină în personalitatea celui pe care îl spovedeşte“.
Aceste cuvinte mi s-au imprimat adânc în minte şi în inimă.
K.I.: A fost un mare îndrumător şi formator de suflete.
B.L.: Aşa este. Îndrăznesc să spun că noi, duhovnicii de astăzi, ne-am îndepărtat oarecum de scopul nostru. De multe ori, scopul devine o oportunitate. De aceea, trebuie să fim foarte atenţi. Se impune ca duhovnicul să fie mereu echilibrat duhovniceşte. Trebuie să fie în acelaşi timp departe şi aproape de om.
K.I.: În privinţa temei discernământului, sunteţi mult mai în temă decât mine. Discernământul este acel ceva pe care îl au mai ales figurile ascetice, care îi aduce cu un pas mai aproape de Hristos.
B.L.: Trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne mişte corzile inimii către echilibrul măsurii despre care ne învaţă Sfinţii Părinţi.
K.I.: Mai aveţi ceva de adăugat în legătură cu tema asceţilor şi a drumului duhovnicesc urmat de aceştia?
B.L.: Aş dori să spun că, în epoca în care trăim, curăţirea sufletului şi rugăciunea sunt lucruri rare. Curăţirea sufletului este o lucrare interioară şi o virtute ce izvorăşte din durere. Sfinţii Părinţi afirmă: „Vorbeşte cel care mai întâi învaţă despre cele sfinte şi apoi pătimeşte pentru ele. Din prea plinul inimii sale vorbeşte“. Curăţirea şi rugăciunea inimii nu sunt rufe pe care le punem pe sfoară la uscat. Ele sunt lucrări duhovniceşti, cultivate în pământul binecuvântat al inimii. Inima omului este, practic, Raiul. Acolo sălăşluieşte Dumnezeul Treimic, desigur, dacă terenul este cultivat cu smerenie, care, potrivit Sfântului Ioan Scărarul, este mama tuturor virtuţilor.
K.I.: Dumnezeu a cerut de la toţi sărăcia cu duhul. Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor56(Matei 5, 3 [n.t.].). Fără smerenie şi zdrobirea inimii, despre care Domnul ne-a învăţat pe parcursul şederii sale pe pământ, dar şi când Se afla pe Cruce, fără lepădare de sine, Duhul Sfânt nu poate pogorî în noi şi, astfel, nu putem să avem parte de cunoaşterea tainelor sfinte pe care Dumnezeu le-a gătit pentru cei care Îl iubesc pe El.

Cuvinte cheie: , , , , , , , , , , , , , , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul