Religio

Cartea:

Cărți

Cuviosul Ieremia cel văzător cu duhul

În afară de marele profet al lui Israil, Ieremia, ce a strălucit în pământul Palestinei pe vremea Legii Vechiului Testament, Dumnezeu a binevoit să arate un la fel de vrednic părinte harismatic, purtând acelaşi nume, pe pământul Rusiei. Este vorba despre cuviosul Ieremia cel văzător cu duhul.
Cuviosul Ieremia a venit la mănăstirea Peşterilor la adânci bătrâneţi şi s-a învrednicit să primească tunderea în monahism de la cuvioşii Antonie şi Teodosie. Despre viaţa sa nu cunoaştem foarte multe lucruri. Ştim numai că, deşi era înaintat în vârstă, cu o aşa de mare râvnă şi jertfă de sine a urmat vieţii celei îngereşti a celor doi cuvioşi duhovnici ai săi, încât bunul Dumnezeu l-a dăruit în scurt timp cu harisma cunoaşterii evenimentelor viitoare şi de a citi totodată gândurile oamenilor.
Cuviosul Ieremia, ca un înţelept şi credincios iconom al darului lui Hristos, a folosit această harismă numai spre slava lui Dumnezeu şi spre zidirea sufletească a fraţilor obştii. Dacă se întâmpla să citească vreun gând rău sau vreo atracţie spre un oarecare păcat la vreunul dintre fraţi, îl chema lângă dânsul şi-l sfătuia cu înţelepciune cum să respingă atacul celui viclean şi cum să se păzească de sfaturile rele ale acestuia.
Cu multă atenţie şi iubire se apropia de acei fraţi care înşelaţi fiind de diavol se gândeau să părăsească mănăstirea şi să se întoarcă din nou în lume. În aceste cazuri luminatul Ieremia, ca un părinte şi frate în acelaşi timp, se ducea la monahul cel ispitit, îl consola, îl sfătuia şi cu mare înţelepciune şi discernământ îi înlătura aceste gânduri şi-l dezlega din mrejele diavolului. Apoi îi recomanda cu convingere să aibă răbdare şi să se lupte neîncetat cu curaj «duhurilor întunericului acestui veac». Şi de obicei atât de mult îi întăreau aceste sfinte şi inspirate sfaturi ale sale pe fraţii care erau clătinaţi de ispite, astfel încât scăpau pentru totdeauna de acest război al gândurilor pe această temă.
De asemenea cuviosul Ieremia le putea spune dinainte fraţilor din obşte dacă vreo faptă sau intenţie de-a lor era greşită sau bună, dacă era în acord cu voia lui Dumnezeu sau era lucrarea înşelăciunii diavolului, şi care urma să fie în viitor rezultatul acestei fapte sau intenţii. Iar cuvintele şi prevederile sale se adevereau întotdeauna.
Astfel cuviosul Ieremia, după ce vreme de mai mulţi ani a înmulţit acest talant pe care i-l dăduse Domnul, a părăsit, la adânci bătrâneţi, acest pământ şi s-a îndreptat către «pământul cel nou», ca să trăiască în lumina Sfintei Înţelepciuni a Treimei celei de viaţă dătătoare.

Cuvinte cheie: , , , , , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul