Religio

Cartea:

Cărți

Cuviosul Nestor cronicarul

Cuviosul Nestor a trăit la mănăstirea Peşterilor pe vremea fericiţilor părinţi Antonie şi Teodosie, şi a consemnat cu multă înţelepciune condiţiile în care s-a întemeiat viaţa monahală în Rusia, având ca model monahismul de la Sfântul Munte Athos.
Născut la Kiev în 1050, a venit de la şaptesprezece ani la Pecerska, dorindu-şi să urmeze vieţii ascetice. Pe vremea aceea cuviosul Antonie se retrăsese la peştera sa izolată, în vreme ce cuviosul Teodosie era ocupat cu zidirea mănăstirii.
Înainte de a deveni monah, luminatul de Dumnezeu Nestor fu învăţat în cadrul obştii cuvioşilor să se împodobească cu virtuţile monahale. Îi vedea că în toate se trudeau cei dintâi cuvioşii Antonie şi Teodosie, dând un viu exemplu tuturor celorlalţi fraţi ai obştei. De la aceşti doi sfinţi stâlpi ai mănăstirii, evlaviosul tânăr, cu smerenie şi râvnă, primea toate sfaturile, punându-le în practică. Se hrănea neîncetat cu hrana duhovnicească, ce curgea îmbelşugat din aceste două luminoase izvoare ale Cuvântului.
După fericita adormire a cuvioşilor Antonie şi Teodosie tânărul Nestor, care prin viaţa şi lucrarea sa de până atunci dovedise că era deja împodobit cu multe virtuţi, se învrednici să primească din mâinile stareţului Ştefan tunderea în monahism. Mai târziu fu cinstit să urce şi pe prima treaptă a preoţiei, fiind hirotonit diacon.
În 1080, cuviosul scrise cronica sa despre pătimirea primilor cuvioşi martiri Boris şi Gleb, precum şi despre viaţa cuviosului Teodosie.
Când în anul 1091 obştea de la Lavra hotărî să dezgroape sfintele moaşte ale cuviosului Teodosie, fericitului Nestor îi reveni, aşa cum am văzut, cinstea de a le găsi, după o noapte întreagă de săpături obositoare. El a fost martor ocular şi al marilor minuni care s-au petrecut atunci.
În anul 1113 scrise cea mai celebră Cronică a sa, care descrie istoria Rusiei de la anul 850 până la 1110.
Cuviosul nu a încetat niciodată să scrie, până la adormirea sa în pace, petrecută la anul 1114. Domnul îl slăvi şi pe el prin faptul că sfintele sale moaşte au rămas nestricăcioase până în zilele noastre.

Cuvinte cheie: , , , , , , , , , , , , , , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul