Religio

Cartea:

Cărți

Despre avva Apollo

1
Era un bătrân la Chilii, Apolló. Şi dacă venea cineva să-l roage pentru orişice muncă, mergea bucuros, zicând: voi lucra azi cu Hristos pentru sufletul meu, aceasta este răsplata sa.

2
Se zicea despre un anume avva Apolló de la Sketis, că era un cioban din topor. Şi văzând o femeie însărcinată pe câmp, îndemnat de Diavol, şi-a spus: „vreau să văd cum şade pruncul în pântecele ei“. Şi a despicat-o, văzând pruncul. Atunci îndată i-a zvâcnit inima, şi a venit cu sufletul zdrobit32(katanygeis.) la Sketis şi le-a povestit părinţilor ce făcuse.
Şi i-a auzit cântând „zilele vieţii noastre sunt şaptezeci de ani, iar de vor fi în putere, optzeci de ani; iar ce este mai mult, osteneală şi durere“33(Psalm 89, 10–11.). Şi le spuse: am patruzeci de ani, şi n-am făcut nici o rugăciune; acum, dacă mai trăiesc patruzeci de ani, nu voi conteni să mă rog lui Dumnezeu ca să-mi ierte păcatele. Nu lucra nimic cu mâinile, ci se ruga mereu, zicând: ca un om am greşit, ca un Dumnezeu iartă-mă. Şi rugăciunea i s-a făcut îndeletnicire ziua şi noaptea. Era un frate care sălăşluia cu el şi l-a auzit zicând: te-am mâniat, Doamne, lasă-mă ca să mă odihnesc puţin. Şi i-a venit lui adeverire că i-a iertat Dumnezeu toate păcatele, şi pe cel cu femeia. Dar pentru prunc nu avea încredinţare. Şi i-a spus unul dintre bătrâni: te-a iertat Dumnezeu şi pentru prunc; dar te lasă în durere, că e spre binele sufletului tău.

2
A spus tot el despre primirea fraţilor: trebuie să ne închinăm fraţilor care vin, căci nu lor ne închinăm, ci lui Dumnezeu. Dacă-l vezi pe fratele tău, îl vezi pe Domnul Dumnezeul tău, şi asta am moştenit-o de la Avraam. Când primiţi pe cineva, siliţi-i să se întremeze; şi asta am învăţat de la Lot, care i-a silit pe îngeri.

Cuvinte cheie: , , , , , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul