Religio

Cartea:

Cărți

Despre avva Ilie

1
A spus avva Ilie: de trei lucruri mă tem: când va ieşi sufletul meu din trup, când mă voi înfăţişa dinaintea lui Dumnezeu, şi când se va da sentinţa în privinţa mea.

2
Îi spuneau avvei Ilie în Egipt despre avva Agathon:
– Bun avvă este.
– E bun pentru oamenii din vremea lui.
– Dar faţă de cei vechi?
– V-am spus că pentru oamenii din vremea lui e bun; faţă de cei dinainte, am văzut pe cineva la Sketis, care putea să oprească soarele pe cer, precum Iisus Navi.
Auzind acestea, s-au minunat şi l-au slăvit pe Dumnezeu.

3
A spus avva Ilie, al diaconiei: ce izbândeşte păcatul acolo unde este căinţă? La ce foloseşte dragostea, acolo unde este mândrie?

4
A spus avva Ilie: am văzut pe cineva luând o tigvă64(Tâlv, vas făcut din coaja unui dovleac anume.) cu vin la subţioară. Şi ca să-i ruşinez pe draci că era nălucire, i-am spus fratelui: „fii bun şi ridică-mi asta“. Şi ridicându-şi rasa, s-a dovedit că nu avea nimic. Am spus asta, pentru ca, şi dacă aţi vedea cu ochii ceva, sau aţi auzi, să nu primiţi. Cu atât mai mult păziţi-vă gândurile, cugetele şi părerile65(Tous dialogismous, kai tas enthymeseis kai tas ennoias.), ştiind că ei vi le-au strecurat, ca să spurce sufletul, să se gândească la cele nefolositoare, şi ca să tragă cugetul de la îndeletnicirea sa, gândul la păcate şi la Dumnezeu.

5
A mai spus: oamenii sunt cu mintea ori la păcate, ori la Hristos, ori la oameni.

6
A mai spus: dacă nu cântă cugetul cu trupul împreună, zadarnică este truda. Dacă iubeşte cineva jalea, în urmă i se face spre bucurie şi odihnă.

7
A spus iar că a rămas într-un templu, şi au venit dracii spunându-i:
– Pleacă din locul nostru.
– Voi nu aveţi loc.
Şi au început să-i risipească lujerii de curmal, iar bătrânul el tot aduna. Apoi diavolul l-a luat de mână, trăgându-l afară. Dar în poartă s-a prins bătrânul cu cealaltă mână de uşă, strigând: Iisuse, ajută-mă. Şi diavolul fugi de îndată. Bătrânul începu să plângă. Domnul îi zise:
– De ce plângi?
– Că îndrăznesc să apuce omul şi să facă aşa.
– Tu te-ai lenevit; căci când m-ai chemat, ai văzut cum m-am arătat ţie.
Spun asta, că e nevoie de osteneală multă, şi fără osteneală, nu poate cineva să-l aibă pe Dumnezeu cu sine, că pentru noi s-a răstignit.

8
Un frate s-a dus la avva Ilie sihastrul din chinovia peşterii avvei Sava şi i-a zis:
– Avvo, spune-mi un cuvânt.
– În zilele părinţilor noştri erau iubite aceste trei virtuţi: neaverea, blândeţea şi înfrânarea; acuma stăpânesc între monahi lăcomia de averi şi de mâncare, ca şi obrăznicia. Păzeşte-le pe care vrei.

Cuvinte cheie: , , , , , , , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul