Religio

Cartea:

Cărți

Despre avva Matoe

1
A spus avva Matoe: îmi pare mai bună munca uşoară şi care dăinuie, decât una obositoare de la început şi care se curmează curând.

2
A mai zis: cu cât se apropie omul de Dumnezeu, cu atât se vede pe sine mai păcătos. Căci şi Isaia prooroc văzându-l pe Dumnezeu, s-a numit pe sine becistnic şi necurat.

3
Mai zicea: când eram tânăr, îmi ziceam „poate fac ceva bun“; acum că am îmbătrânit, văd că nu am nici o faptă bună în mine.

4
A mai zis: nu ştie Satana ce patimă învinge sufletul. El seamănă, dar nu ştie dacă seceră. Gândurile curviei, ale ponegririi şi la fel celelalte patimi. Şi când vede sufletul înclinându-se spre o patimă, pe aceea o şi hrăneşte.

5
A venit un frate la avva Matoe şi i-a zis:
– Cum de schetioţii fac mai mult decât Scriptura iubindu-şi duşmanii mai mult decât pe ei înşişi?
– Eu unul nici pe cel care mă iubeşte nu-l iubesc ca pe mine însumi.

6
L-a întrebat un frate pe avva Matoe:
– Ce să fac dacă vine un frate la mine, şi e post, sau e dimineaţă? Că mă frământă asta.
– Dacă nu te frămânţi şi mânci cu fratele, bine faci. Dacă nu primeşti pe nimeni şi mânci, asta e voia ta.

7
A spus avva Iacóv: am mers la avva Matóe şi întorcându-mă, i-am spus: vreau să trec pe la Chilii. El mi-a zis: îmbrăţişează-l din partea mea pe avva Ioan.
Ducându-mă la avva Ioan, i-am zis:
– Te îmbrăţişează avva Matoe.
– Avva Matoe, „cu adevărat israelit, în care nu este vicleşug“161(Ioan 1, 47.).
După un an m-am dus iarăşi la avva Matoe şi i-am spus închinăciunea avvei Ioan. El mi-a răspuns: nu sunt vrednic de cuvântul bătrânului, dar să ştii, că atunci când vei auzi pe vreun bătrân slăvind mai mult pe aproapele decât pe sine, a ajuns la măsuri mari. Căci aceasta e desăvârşirea, a-l slăvi mai mult pe aproapele decât pe sine.

8
A spus avva Matoe: a venit un frate la mine şi mi-a spus că ponegrirea e mai rea decât curvirea. Eu i-am zis:
– Aspru cuvânt.
– Şi cum crezi că stau lucrurile?
– Ponegrirea e rea, dar se vindecă repede. Fiindcă bârfitorul se căieşte cel mai adesea, spunând „am vorbit de rău“. Însă curvia este moarte trupească.

9
S-a dus odată avva Matoe de la Raithú înspre părţile magdolilor, cu fratele lui. Atunci episcopul a pus mâna pe bătrân de l-a făcut preot. Pe când mâncau ei împreună, i-a zis episcopul:
– Iartă-mă, avvo; ştiu că nu vroiai acest lucru, dar am cutezat să fac aşa, ca să fiu binecuvântat de tine.
– Şi gândul meu voia puţin – îi zise bătrânul cu smerenie – dar mă mâhnesc că trebuie să mă despart de fratele care e cu mine. Că nu pot să fac toate rugăciunile singur.
– Dacă ştii că e vrednic, eu îl hirotonesc.
– Dacă e vrednic, nu ştiu; ştiu că e mai bun decât mine.
Şi l-a hirotonit şi pe el. Apoi s-au săvârşit amândoi, fără să se apropie de altar ca să facă liturghie. Bătrânul zicea: am încredere în Dumnezeu, că nu voi avea osândă mare din pricina hirotoniei, devreme ce nu fac liturghie. Că hirotonia este a celor neprihăniţi.

10
A spus avva Matoe, că s-au dus trei bătrâni la avva Pafnutie, cel poreclit Kefalás, ca să-l întrebe un cuvânt. Bătrânul le spuse:
– Ce vreţi să vă spun? Cuvânt duhovnicesc sau trupesc?
– Duhovnicesc.
– Mergeţi, iubiţi truda mai mult decât odihna, şi dispreţul mai mult decât slava, şi a da mai mult decât a lua.

11
L-a întrebat un frate pe avva Matoe:
– Spune-mi un cuvânt.
– Du-te, roagă-te lui Dumnezeu să-ţi dea jale în inimă şi smerenie, şi ia aminte pururea la păcatele tale, nu judeca pe alţii, ci pune-te mai prejos de toţi, nu te împrieteni cu băiat, nu avea cunoştinţă cu femeie, nici prieten eretic, curmează familiaritatea de la tine, stăpâneşte-ţi limba şi pântecele, ţine-te departe de vin, şi dacă vorbeşte cineva despre orice ar fi, nu te certa cu el, ci dacă vorbeşte bine, zi: „da“; dacă rău, zi: „tu ştii ce spui“. Şi nu te înfrunta cu el despre cele pe care le-a spus. Asta este smerenia.

12
L-a întrebat un frate pe avva Matoe:
– Spune-mi un cuvânt.
– Curmează de la tine orice ceartă în orice privinţă. Plângi şi tânguieşte-te, că sorocul se apropie.

13
L-a întrebat un frate pe avva Matoe:
– Ce să fac, că mă supără limba şi când ies printre oameni, nu o pot stăpâni, ci îi osândesc pentru tot lucrul bun şi-i mustru; ce să fac?
– Dacă nu poţi să o stăpâneşti, însingurează-te, că este neputinţă. Cel care şade cu fraţii nu trebuie să fie colţuros, ci rotund, ca să se rostogolească înspre toţi.
Şi apoi adăugă bătrânul:
– Nu din virtute stau singur, ci din slăbiciune; cei care ies în mijlocul oamenilor sunt puternici.

Cuvinte cheie: , , , , , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul