Religio

Cartea:

Cărți

Despre avva Milesios

1
Trecând avva Milesios printr-un loc, a văzut un monah prins de altcineva, ca un ucigaş. Bătrânul se apropie şi îl întrebă pe frate. Aflând că e pârât pe nedrept, le zise celor care-l ţineau: unde este cel ucis? Ei i-au arătat. Atunci el se apropie de cel ucis, şi le zise tuturor să se roage. El îşi întinse mâinile spre Dumnezeu, iar mortul învié. El îi zise dinaintea tuturor:
– Spune-ne cine te-a omorât.
– Am mers la biserică, şi i-am dat bani preotului. El m-a înjunghiat şi apoi m-a aruncat la mănăstirea avvei. Dar vă rog ca banii să fie luaţi şi daţi copiilor mei.
– Du-te şi dormi până va veni Domnul şi te va trezi.

2
Altădată, pe când locuia cu doi ucenici la hotarele Persiei, au ieşit doi fii ai împăratului, fraţi trupeşti, să vâneze după obicei. Au întins mreje pe o depărtare de peste patruzeci de mile, ca să vâneze şi să ucidă cu suliţe tot ce s-ar afla înăuntrul mrejelor. Acolo se afla şi bătrânul cu amândoi ucenicii lui. Văzându-l păros şi oarecum sălbatic, s-au uimit şi i-au zis:
– Eşti om sau duh? Spune-ne.
– Sunt un om păcătos şi am ieşit să-mi plâng păcatele, şi mă închin lui Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu celui viu.
– Nu este alt dumnezeu decât soarele şi focul şi apa (pe care le cinsteau ei). Haide să le jertfeşti lor.
– Acestea sunt făpturi, iar voi vă înşelaţi. Eu însă vă chem să vă întoarceţi şi să-L cunoaşteţi pe Dumnezeul cel adevărat, care le-a făcut pe toate acestea.
– Pe cel osândit şi răstignit îl numeşti Dumnezeu adevărat?
– Pe cel care a răstignit păcatul şi a ucis moartea, pe acela îl numesc Dumnezeu adevărat.
Ei însă l-au chinuit pe el şi pe fraţi, silindu-i să jertfească. După ce i-au căznit mult, le-au tăiat capetele celor doi fraţi; pe bătrân l-au mai chinuit multe zile. Mai apoi, după meşteşugul lor, l-au pus la mijloc şi au tras săgeţi, unul din spatele lui, altul dinaintea lui. El le spuse:
– Fiindcă v-aţi înţeles să vărsaţi sânge nevinovat, mâine, într-o clipă, la ceasul acesta, mama voastră va rămâne fără fii, şi va fi lipsită de dragostea voastră, şi vă veţi vărsa sângele, unul altuia, cu săgeţile voastre.
Ei au plecat la vânătoare a doua zi, fără să ţină seama de cuvântul lui. Când le-a ieşit în cale o cerboaică, au încălecat, urmărind-o ca s-o prindă, dar, trăgând săgeţi, şi-au străpuns unul altuia inima, după cuvântul pe care li-l spusese bătrânul când îi blestemase, şi au murit.

Cuvinte cheie: , , , , , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul