Religio

Cartea:

Cărți

Despre avva Motios

1
L-a întrebat un frate pe avva Motie:
– Dacă merg să locuiesc undeva, cum crezi că e bine să trăiesc acolo?
– Dacă locuieşti undeva, să nu vrei să ajungi vestit pentru ceva, de pildă „nu ies la adunare“ sau „nu mănânc de pomană“. Acestea aduc faimă găunoasă şi pe urmă dai şi de necazuri, că oamenii, unde aud de unele ca acestea, acolo şi aleargă.
– Atunci ce să fac?
– Oriunde te sălăşluieşti, urmează la fel ca toţi. Fă şi tu ce-i vezi pe evlavioşi că fac, în care ai încredere, şi vei avea linişte. Aceasta este smerenia, să fii întocmai ca şi ei. Iar oamenii văzând că nu ieşi din rând, te vor privi întocmai ca pe toţi, şi nu te va supăra nimeni.

2
Povestea despre avva Motie ucenicul său Isaac (amândoi au ajuns episcopi)164(Din acest indiciu se poate presupune că Motie este unul şi acelaşi personaj cu Matoes.) că mai întâi bătrânul a zidit mănăstire la Heracleea; şi când a plecat de acolo, s-a dus în altă parte şi a zidit şi acolo iarăşi. Din uneltirea diavolului, era acolo un frate care-l duşmănea şi îl supăra. Bătrânul a plecat în satul lui şi şi-a făcut mănăstire, unde s-a şi zăvorât. După o vreme au venit bătrânii din locul de unde plecase, luând şi fratele care-l necăjise, să-l roage să-l primească pe acel frate în mănăstirea lui. Când s-au apropiat de locul unde era avva Sóres, şi-au lăsat acolo cojoacele şi pe fratele cu supărarea. Când bătură la uşă, bătrânul puse scăriţa, privi, îi recunoscu şi le zise:
– Unde vă sunt cojoacele?
– Acolo, cu fratele.
Când auzi el numele fratelui care-l necăjise, de bucurie luă o secure şi sparse uşa şi ieşi în fugă acolo unde fusese fratele; şi îşi ceru iertăciune el mai întâi, şi îl aduse în chilia lui, bucurându-se cu ei vreme de trei zile, şi ei cu el, cum nu făcea de obicei. Apoi s-a ridicat şi s-a dus cu ei. După aceea a ajuns episcop, că era şi făcător de minuni. Iar pe ucenicul său, pe avva Isaac, l-a făcut episcop fericitul Chiril.

Cuvinte cheie: , , , , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul