Religio

Cartea:

Cărți

Despre avva Pafnutie

1
Spunea avva Pafnutie: călătoream pe drum, şi s-a întâmplat de m-am rătăcit de negură şi am dat de un sat. Atunci am văzut pe unii împreunându-se291((fără ruşine) în variante.), şi m-am oprit rugându-mă pentru păcatele mele. Şi iată a venit un înger cu sabie, şi mi-a zis: Pafnutie, toţi cei care-şi judecă fraţii pier de sabia aceasta; tu, fiindcă n-ai judecat, ci te-ai smerit dinaintea lui Dumnezeu, ca şi cum tu ai fi făcut păcatul, pentru aceasta numele tău va fi scris în cartea celor vii.

2
Se spunea despre avva Pafnutie că nu se grăbea să bea vin. Călătorind odată a dat de o ceată de tâlhari şi i-a găsit bând vin. Căpetenia tâlharilor l-a recunoscut şi ştia că nu bea vin. Văzându-l că era după mare osteneală, a umplut un pahar de vin, şi, cu sabia în mână, îi zise bătrânului: dacă nu bei, te omor.
Cunoscând bătrânul că avea să facă porunca lui Dumnezeu, vrând să-l câştige, luă şi bău. Căpetenia tâlharilor îşi ceru iertăciune, zicând:
– Iartă-mă, avvo, că te-am necăjit.
– Cred lui Dumnezeu, că pentru paharul acesta va avea milă de tine şi în veacul de acum, şi în cel viitor.
– Cred lui Dumnezeu, că de acum nu voi mai face rău nimănui.
Iar bătrânul a câştigat toată ceata, lepădându-şi voia sa pentru Dumnezeu.

3
A spus avva Pimen că a spus avva Pafnutie: În toate zilele vieţii bătrânilor, de două ori pe lună mergeam la ei, fiind la o depărtare de douăsprezece mile de ei, şi le spuneam lor toate gândurile, şi nu-mi spuneau alt cuvânt decât acesta „în orice loc te-ai duce, nu te măsura pe tine însuţi, şi vei fi liniştit“.

4
Era un frate la Sketis cu avva Pafnutie şi era bântuit292(epolemeito) de curvie şi zise:
– Să iau zece femei, tot nu mi-aş împlini pofta.
– Nu, fiule, este războiul demonilor.
El nu s-a înduplecat, ci s-a dus în Egipt şi şi-a luat nevastă. Cu vremea, s-a întâmplat de s-a dus bătrânul în Egipt şi l-a întâlnit pe acela, ducând un coş cu scoici293(ostrakôn, care mai înseamnă şi „cioburi, ţigle, vase de lut“.). Bătrânul nu l-a cunoscut, ci acela i-a spus:
– Eu sunt cutare, ucenicul tău.
Văzându-l bătrânul în înjosirea aceea, plânse şi-i spuse:
– Cum de ai lăsat cinstea aceea şi ai venit la înjosirea294(timê/atimia „cinste/necinste“.) aceasta? Măcar ţi-ai luat cele zece femei?
– Ba zău (numai) una şi mă chinui s-o satur cu pâine – zise el gemând.
– Haide înapoi cu noi.
– Este pocăinţă, avvo?
– Este.
Iar el lăsându-le pe toate l-a urmat şi ajungând la Sketis după ispită s-a făcut monah încercat.

5
Unui frate care sălăşluia în pustia Tebaidei i-a venit un gând, spunându-i: de ce şezi neroditor? Ridică-te, du-te în chinovie şi acolo vei da roade.
Atunci s-a dus la avva Pafnutie şi i-a împărtăşit gândul. Iar bătrânul i-a spus: du-te şezi în chilia ta, şi fă o rugăciune dimineaţa şi una seara şi una noaptea. Când ţi-e foame, mâncă, iar când ţi-e sete, bea, când ţi-e somn, dormi, dar rămâi în loc pustiu, şi nu asculta (de gând).
S-a dus şi la avva Ioan şi i-a spus cuvintele avvei Pafnutie. Avva Ioan îi spuse: nu fă deloc rugăciune, numai stai în chilia ta.
De acolo s-a dus la avva Arsenie şi i le-a spus pe toate. Bătrânul îi zise: ţine ce ţi-au zis părinţii; mai mult de atâta n-am ce să-ţi spun.
Iar acela se duse, lămurit.

Cuvinte cheie: , , , , , , , , , , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul