Religio

Cartea:

Cărți

Despre avva Ruf

(Rufus, nume roman.)

1
Un frate l-a întrebat pe avva Ruf:
– Ce este reculegerea309(hesyhia, linişte.) şi care este folosul ei?
– Reculegerea este şederea în chilie cu frică şi cu cunoştinţa lui Dumnezeu, ferindu-te de amintirea răului şi de îngâmfare. Astfel de reculegere dă naştere tuturor virtuţilor, păzeşte monahul de săgeţile aprinse ale vrăjmaşului, şi nu-l lasă să fie rănit de ele. Da, frate, dobândeşte-o, amintindu-ţi de clipa morţii tale, că nu ştii în care ceas vine furul310(Luca 12, 39. ). Deci veghează la sufletul tău.

2
A spus avva Ruf, că cel care şade în ascultarea unui părinte duhovnicesc are mai mare răsplată decât cei care se sihăstresc singuri în pustie. El zicea că povestea unul dintre părinţi astfel: am văzut patru cete în cer. În cea dintâi era cel care este bolnav dar mulţumeşte lui Dumnezeu; în a doua ceată, cel primitor, care stăruie şi slujeşte într-asta; a treia ceată, cea a celor care râvnesc pustia şi să nu vadă om; în a patra ceată, cel care şade în ascultarea unui părinte şi i se supune pentru Domnul. Pentru ascultare purta lanţ de aur şi pavăză311(gorgona) şi avea mai multă slavă decât ceilalţi. Eu i-am spus călăuzului meu:
– Cum de acesta mai mic are mai mare slavă decât ceilalţi?
– Fiindcă cel care râvneşte să fie primitor îşi face voia lui; cel din pustie s-a sihăstrit din voia lui, acesta care are ascultarea îşi părăseşte toate voile, atârnând de Dumnezeu şi de părintele său. De aceea şi are slavă mai multă decât ceilalţi. De aceea, fiilor, bună este ascultarea cea pentru Dumnezeu. Aţi auzit, fiilor, măcar în parte, o mică pildă a înfăptuirii acesteia. O, ascultare, mântuitoarea tuturor celor credincioşi! O, ascultare, izvorul tuturor virtuţilor! O, ascultare, aflătoarea Împărăţiei! O, ascultare, care deschizi cerurile şi îi ridici pe oameni de pe pământ! O, ascultare, doica tuturor sfinţilor, de la care au supt şi prin care s-au desăvârşit! O, ascultare, care locuieşti cu îngerii.

Cuvinte cheie:

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul