Religio

Cartea:

Cărți

Despre avva Serapion

1
Odată avva Serapion a trecut printr-un sat din Egipt şi a văzut o curvă stând în faţa chiliei ei. Bătrânul îi spuse:
– Aşteaptă-mă deseară; vreau să vin la tine şi să-mi petrec noaptea cu tine.
– Bine, avvo.
Şi s-a pregătit şi a aşternut patul. Când s-a înserat, bătrânul a venit la ea, şi, intrând în chilie, îi zise:
– Ai pregătit patul?
– Da, avvo.
El încuie uşa şi-i zise:
– Aşteaptă puţin, fiindcă avem pravilă, până o fac.
Şi a început bătrânul slujba361(synaxis) lui. Începând psaltirea, la fiecare psalm făcea o rugăciune, rugându-se lui Dumnezeu pentru ea, să se pocăiască şi să se mântuiască, iar Dumnezeu l-a auzit. Femeia stătea în picioare tremurând şi rugându-se pe lângă bătrân. Când bătrânul isprăvi toată psaltirea, femeia căzu pe jos. Bătrânul începu Apostolul, spunând mult din el, şi aşa îşi isprăvi slujba. Femeia, cuprinsă de remuşcare, înţelegând că nu pentru păcat venise la ea, ci ca să-i mântuie sufletul, căzu la picioarele lui, zicându-i:
– Fii bun, avvo, şi călăuzeşte-mă unde să-i pot plăcea lui Dumnezeu.
Atunci bătrânul o călăuzi la o mănăstire de fecioare şi o dete stareţei362(amma „mamă“.), zicând: ia-o pe sora aceasta şi nu-i pune jug sau poruncă aşa ca surorilor, ci dacă vrea ceva, dă-i, şi dă-i voie să meargă unde vrea.
După câteva zile ea zise:
– Eu sunt păcătoasă, vreau să mânc o dată la două zile.
După alte câteva zile zise:
– Eu am multe păcate, vreau să mânc o dată la patru zile.
După încă alte câteva zile o chemă pe stareţă zicându-i:
– Fiindcă l-am amărât mult pe Dumnezeu cu nelegiuirile mele, fii bună, şi pune-mă într-o chilie, pecetluieşte-o, şi dă-mi printr-o gaură puţină pâine şi de lucru cu mâinile.
Iar stareţa aşa şi făcu. Şi ea plăcu lui Dumnezeu pentru celelalte zile ale vieţii sale.

2
Un frate îl întrebă pe avva Serapion:
– Spune-mi un cuvânt.
– Ce să-ţi spun? Că ai luat cele ale văduvelor şi orfanilor şi le-ai pus în firida aceasta?
Căci o văzuse plină de cărţi.

3
A zis avva Serapion: aşa cum oştenii împăratului nu pot, când stau dinaintea lui, să se uite la dreapta sau la stânga, tot aşa şi omul, dacă stă înaintea lui Dumnezeu şi caută la El cu frică în tot ceasul, nimic din ale vrăjmaşului nu-l poate înfricoşa.

4
A venit un frate la avva Serapion, iar bătrânul îl îndemnă să se roage după obicei. El, numindu-se păcătos şi nevrednic de chipul monahicesc, nu se lăsa înduplecat. A vrut şi să-i spele picioarele, şi n-a primit, folosind aceleaşi cuvinte. I-a făcut de mâncare, şi a început şi bătrânul să mânce, şi l-a mustrat aşa: fiule, dacă vrei să ai folos, rabdă în chilia ta şi ia seama la tine şi la lucrul mâinilor tale, căci ieşirea nu-ţi aduce atâta folos ca şederea în chilie.
El, auzind acestea, s-a înciudat şi s-a schimbat la faţă, încât nu se mai putea ascunde de bătrân. Iar avva Serapion îi zise: până acum ai spus „sunt păcătos“ şi te osândeai, zicând că nici să trăieşti nu eşti vrednic. Iar fiindcă eu te-am atenţionat cu dragoste, te-ai sălbăticit363(ethêriôtês „te-ai crispat, te-ai îmbufnat“.) aşa deodată? Dacă într-adevăr vrei să fii smerit, învaţă să rabzi bărbăteşte cele cu care te năpădesc alţii, nu să te acoperi cu vorbe goale.
Auzindu-le pe acestea fratele îi ceru iertare bătrânului şi se duse cu mult folos.

Cuvinte cheie: , , , , , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul