Religio

Cartea:

Cărți

Despre avva Silvan

1
S-au dus odată avva Silvan cu ucenicul său Zaharia la o mănăstire, unde le-au făcut ceva de mâncare înainte de a pleca la drum. După ce plecară, ucenicul său găsi apă în drum şi vru să bea. Bătrânul îi spuse:
– Zaharia, azi e post349(nêsteia. Prin post se înţelege a nu mânca şi a nu bea nimic până seara, ca în celelalte locuri din Pateric, precum şi în celelalte religii orientale, în mozaism şi islam.).
– Dar n-am şi mâncat, părinte?
– Ceea ce am mâncat, era din dragoste; noi să ne ţinem postul nostru, fiule.

2
Tot el, fiind împreună cu fraţii, a căzut în extaz350(egeneto en ekstasei.) şi s-a prăbuşit cu faţa în jos. Apoi se ridică după multă vreme, plângând. Fraţii îl întrebară:
– Ce ai, părinte?
El tăcea şi plângea. Dar fiindcă îl sileau să vorbească, le spuse:
– Am fost răpit la judecată, unde am văzut mulţi din tagma noastră mergând la cazne şi mulţi dintre mireni mergând la Împărăţie.
Şi se jeluia351(epenthe. „plângea“ în traducerea veche; în greacă, şi în greaca Patericului de asemenea, a plânge se spune klaiô.) bătrânul şi nu vroia să iasă din chilie, iar dacă era silit să iasă, îşi acoperea faţa cu culionul, zicând: de ce aş vedea lumina aceasta vremelnică şi fără nici un folos!

3
Altădată a intrat ucenicul său Zaharia şi l-a găsit în extaz, cu mâinile ridicate la cer. Apoi a încuiat uşa şi s-a dus. Venind la ceasurile şapte şi nouă352(Între ora unu şi trei după-masa.), l-a găsit tot aşa. Apoi a bătut spre ceasul al zecelea, şi a intrat, găsindu-l liniştit. Atunci i-a spus:
– Ce ai azi, părinte?
– Am fost bolnav azi, fiule.
El îl apucă de picioare, zicându-i:
– Nu te las dacă nu-mi spui ce ai văzut.
– Am fost răpit la cer şi am văzut slava lui Dumnezeu şi acolo am stat până acum, şi acum am fost trimis înapoi.

4
Pe când şedea odată avva Silvan în muntele Sinai, s-a dus ucenicul său Zaharia cu o însărcinare şi îi zise bătrânului: dă drumul apei şi udă grădina. El a ieşit, acoperindu-şi chipul cu culionul, şi vedea doar unde călca. A venit un frate la el atunci şi văzându-l de departe, luă aminte la ce făcea. Apoi se apropié şi-i zise:
– Spune-mi, avvo, de ce ţi-ai acoperit faţa cu culionul şi aşa udai grădina?
– Fiule, ca să nu vadă ochii mei pomii, iar mintea mea să nu se abată de la lucrarea ei.

5
A venit un frate la avva Silvan, la muntele Sinai. Văzându-i pe fraţi lucrând, îi zise bătrânului:
– Nu lucraţi mâncarea cea pieritoare353(Ioan 6, 27. „Nu lucraţi pentru mâncarea cea pieritoare“ e citatul parafrazat aici.), că Maria partea cea bună şi-a ales354(Luca 10, 42.).
Bătrânul îi zise ucenicului:
– Zaharia, dă-i fratelui carte şi pune-l într-o chilie goală.
La ceasul al nouălea se uită spre uşă, dacă trimit să-l cheme la mâncare. Cum nu-l chema nimeni, se duse la bătrân şi-i zise:
– N-au mâncat fraţii astăzi, avvo?
– Ba da.
– Pe mine de ce nu m-aţi chemat?
– Fiindcă tu eşti om duhovnicesc şi n-ai nevoie de mâncarea aceasta; noi, fiind oameni pământeşti, trebuie să mâncăm, şi de asta şi muncim; tu ţi-ai ales partea cea bună, citind ziua-ntreagă, şi nu vrei să mânci hrană trupească.
Când auzi acestea, fratele îşi ceru iertăciune, zicând:
– Iartă-mă, avvo.
– Şi Maria are neapărat nevoie de Marta, căci prin Marta este lăudată şi Maria.

7
Se spunea despre avva Silvan, că şedea în chilie pe ascuns, cu puţină linte355(erebinthia), şi (mâncând-o doar) pe aceea, a lucrat o sută de ciururi. Atunci a venit un om din Egipt, cu un măgar încărcat cu pâini; bătu la chilie şi le puse acolo. Bătrânul luă ciururile, încarcă măgarul şi-i dădu drumul.

8
Se spune despre avva Silvan că a ieşit ucenicul său, Zaharia, fără el, a luat fraţii de au stricat gardul grădinii şi l-au făcut mai mare.
Aflând bătrânul, îşi luă cojocul şi a ieşit, zicându-le fraţilor: rugaţi-vă pentru mine.
Văzându-l, au căzut la picioarele lui:
– Spune-ne, ce ai, părinte?
– Nu mai intru, nici cojocul nu-l dau jos, până nu veţi aduce gardul la locul lui dinainte.
Ei l-au stricat iar şi l-au făcut cum fusese. Şi astfel bătrânul s-a întors în chilia lui.

9
Spunea avva Silvan: eu sunt rob şi stăpânul meu mi-a spus: „lucrează lucrul meu, iar eu te hrănesc; de unde, nu căuta să afli; sau am, sau fur, sau iau cu împrumut, tu nu căuta, lucrează doar, că eu te hrănesc.“
Deci eu, dacă lucrez, mânc din plata mea; dacă nu lucrez, mânc din milostenie.

10
A mai zis: vai de cel a cărui faimă e mai mare decât lucrarea lui.

11
L-a întrebat avva Moise pe avva Silvan:
– Poate omul să o ia zilnic de la început?
– Dacă e muncitor, poate să o ia de la început în fiecare ceas.

12
A zis unul din părinţi, că s-a întâlnit odată cineva cu avva Silvan şi văzându-i chipul şi trupul strălucind ca cele ale unui înger, a căzut cu faţa la pământ. Şi spunea că şi alţii fuseseră dăruiţi cu acest har.

Din Everghetinos356(În ediţia veche a Patericului este interpolat aici un pasaj despre avva Silvan, luat din cartea Everghetinos.)

Cuvinte cheie: , , , , , , , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul