Religio

Cartea:

Cărți

Despre avva Zenon

1
A spus avva Zenon, ucenicul fericitului Silvan: nu locui într-un loc renumit, nu sălăşlui cu un om care are nume mare, nici nu pune vreodată temelie când îţi zideşti chilia.

2
Spuneau despre avva Zenon, că la început nu vroia să ia de la cineva ceva vreodată. Atunci cei care-i aduceau plecau mâhniţi, că nu primea. Iar alţii veneau la el, voind să capete ca de la un bătrân mare, şi nu avea ce să le dea, şi plecau şi ei mâhniţi. Atunci şi-a zis: ce să fac, fiindcă se mâhnesc şi cei care aduc, şi cei care vor să ia? Aşa e mai bine: dacă aduce cineva, primeşte, şi dacă cere cineva, dă-i. Şi a făcut aşa, şi-a găsit liniştea şi îi împăca pe toţi.

3
A venit un frate egiptean la avva Zenon în Siria şi-şi osândea gândurile înaintea bătrânului. El se minună zicând: egiptenii ascund virtuţile pe care le au, şi-şi osândesc mereu neajunsurile pe care nu le au. Sirienii şi grecii spun că au virtuţile pe care nu le au, şi ascund neajunsurile pe care le au.

4
Au venit la el fraţi şi l-au întrebat:
– Ce înseamnă ceea ce scrie în cartea lui Iov: „nici cerul nu e curat dinaintea lui“58(Iov 15, 15.)?
– Fraţii şi-au lăsat păcatele lor şi se îngrijesc de ceruri. Iată tâlcul cuvântului: fiindcă numai El este curat, de aceea se spune „nici cerul nu e curat“.

5
Spuneau despre avva Zenon, că, pe când şedea la Sketis, a ieşit noaptea din chilia lui ca pentru a merge la luncă59(Zona inundabilă a Nilului. Oasis „oază“ în traducerea grecească nouă.). Şi s-a pierdut, rătăcind trei zile şi trei nopţi; sleit de puteri, a leşinat şi a căzut să moară. Atunci i s-a ivit un copilaş înainte, având pâine şi un ulcior cu apă, şi i-a spus: ridică-te şi mâncă. El s-a ridicat şi s-a rugat, crezând că e nălucire. Copilul îi spuse: bine ai făcut. Şi s-a rugat iar a doua şi a treia oară, şi copilul îi spuse încă o dată: bine ai făcut. Bătrânul se ridică, luând să mânce. După aceea copilul îi spuse: cât ai rătăcit, cu atâta te-ai depărtat de chilie; dar ridică-te şi urmează-mă. Şi îndată s-a trezit la chilia lui. Atunci bătrânul îi spuse: intră, şi fă-ne o rugăciune. Dar când intră bătrânul, el se făcu nevăzut.

6
Se spunea despre avva Zenon că preumblându-se în Palestina şi obosind s-a aşezat să mănânce lângă un câmp de castraveţi. Şi i-a venit un gând60(logismos, v.): ia-ţi un castravete şi mâncă-l; ce mare lucru este? şi răspunse gândului: hoţii vor merge la chinuri; încearcă-te dacă poţi de acum să înduri chinul. Şi ridicându-se a stat în arşiţă cinci zile, şi ars fiind, şi-a zis: nu pot îndura chinul. Şi spuse gândului: dacă nu poţi, nu fura şi nu mânca.

7
A spus avva Zenon: cel care doreşte ca Dumnezeu să-i asculte rugăciunea degrabă, când se scoală şi-şi întinde mâinile spre Dumnezeu, mai înainte de toate, chiar şi înainte de sufletul lui, să se roage din inimă pentru duşmanii lui; şi pentru această faptă, dacă-i cere ceva lui Dumnezeu, îl va asculta.

8
Se spunea că era unul într-un sat, şi postea mult, încât i s-a spus Postitorul. Auzind avva Zenon despre el, a trimis după el, iar acela a venit cu bucurie, s-au rugat şi s-au aşezat. Bătrânul a început să lucreze în tăcere. Negăsind ce să vorbească cu el, postitorului i s-a făcut urât, aşa că i-a spus bătrânului:
– Roagă-te pentru mine, avvo, că vreau să mă duc.
– De ce?
– Parcă îmi arde inima şi nu ştiu ce are. Când eram în sat, posteam până seara, şi niciodată nu mi s-a întâmplat aşa.
– În sat te hrăneai din urechile tale. Du-te, şi de acum mâncă la ceasul al nouălea61(La ora 15 după-amiază.), şi dacă faci ceva, fă pe ascuns.
Şi când a început să facă aşa, abia răbda până la nouă ceasuri; cei care-l cunoşteau spuneau „s-a îndrăcit postitorul“. El plecă şi i le spuse pe toate bătrânului. El îi zise: aceasta este calea cea după Dumnezeu.
(Urmează trei istorii apocrife despre avva Zenon în textul românesc.)

Cuvinte cheie: , , , , , , , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul