Religio

Cartea:

Cărți

Din partea editorului

Mănăstirea Valaam a editat în anul 1936 un „Sbornic despre rugăciunea lui Iisus“, dorind prin aceasta să „lămurească mijlocul de a lucra rugăciunea lui Iisus, să arate lipsa şi necesitatea ei în lucrarea noastră de slujire a lui Dumnezeu, într-un cuvânt, – să amintească atât monahismului contemporan, cât şi tuturor celor ce râvnesc la mântuirea sufletelor, vechea învăţătură patristică despre lucrarea sufletelor şi despre lupta cu patimile“.
După ce a ieşit la lumină, această carte a atras atât atenţia presei, cât şi a cititorilor. Prezentăm aici câteva din însemnările primite de noi şi din care se poate vedea prin ce anume cartea noastră a atras atenţia şi simpatiile obşteşti.
„Stimate părinte Igumen! Cartea pe care mi-aţi trimis-o, „Sbornicul despre rugăciunea lui Iisus“, am primit-o şi Vă mulţumesc pentru ea, pentru râvna Dv. şi pentru rugăciunile, de care mereu am nevoie. Cartea publicată de Dv. corespunde noii necesităţi vitale a timpului şi de aceea a fost întâmpinată cu o simpatie generală. Mănăstirea Valaam de mult a fost un far luminos pentru întregul monahism rus, şi publicaţia Dv. dovedeşte că ea (mănăstirea), cu toate zguduirile suferite, urmează să-i continue misiunea de mai înainte până azi. „Mitropolitul Atanasie“.
„Această carte e frumoasă şi de suflete mântuitoare şi va fi pentru mulţi povăţuire şi mângâiere spre folosul sufletelor. Societatea noastră contemporană puţin cunoaşte şi pricepe în această lucrare“. Mitropolitul Evloghie.
„Vă exprim sincerele mulţumiri pentru cartea Dv. foarte folositoare, ce mi-aţi trimis-o, „Sbornicul despre rugăciunea lui Iisus“. Mitropolitul Alexandru (Estonia).
„Prin cuprinsul său multilateral, Sbornicul va fi o închinare frumoasă pentru cei ce caută nevoinţe duhovniceşti, uşurându-le studierea problemei rugăciunii lui Iisus. Un mare serviciu va face cartea aceasta şi unui predicator, fiindcă el va găsi în ea o mulţime de date, şi le va găsi foarte uşor, datorită sistematizaţiei materialului. Răsplătită să fie osteneala Dv. prin nevoinţele duhovniceşti ale acelora care vor fi împinşi spre ele de cartea Dv.; le va da un nou imbold spre dezvoltarea vieţii lor lăuntrice“. Arhiepiscopul Gherman (Serdobol).
„Vă aduc multe mulţumiri pentru frumoasa Dv. carte despre rugăciunea lui Iisus. Respectabilul Dv. nume cu mulţumire se va pomeni printre meşterii duhului“. Episcop Alexandru (Vâborg-Vilpuri).
„De demult nu s-a tipărit o carte ca a Dv. cu un astfel de conţinut şi stil patristic. Pentru mine a fost o mare plăcere duhovnicească să citesc cartea Dv. şi să inspir mireasma cea bună a lumii de sus, pe care nu o poţi atinge decât numai prin repetarea liniştită, concentrată, nemăsurat de dulce pentru inimă şi suflet, în lucrarea minţii a rugăciunii: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă“. Să vă răsplătească Dumnezeu însutit pentru acest lucru bun; de a da celor mulţi posibilitatea „stând în inimă cu luare aminte, să stai cu mintea în inimă înaintea Domnului Iisus şi să strigi: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă“, şi să simţi tărie în Domnul…“ Episcopul Andrei (Bulgaria).
„Cartea Dv. e o contribuţie folositoare la literatura ascetică şi poate fi o carte de nelipsit de pe masa persoanelor care s-au închinat pe sine acestei lucrări duhovniceşti.“ Arhimandritul Meletie (Ierusalim).
„Din tot sufletul vă mulţumesc pentru trimiterea cărţii despre rugăciunea lui Iisus. Ea e bună şi folositoare nu numai pentru noi monahii, ci şi pentru orice lucrător al minţii întru Duhul Sfânt.“ Arhim. Varsanufie (Monaco).

Cuvinte cheie: , , , , , , , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul