Religio

Cartea:

Cărți

PENTRU AVVA CRONIE

1. Un frate a zis lui avva Cronie: spune-mi un cuvânt! Şi i-a zis lui cum că venind Elisei la somaniteanca, a găsit-o pe dânsa neavând supărare cu nimeni. Deci a zămislit şi a născut prin venirea lui Elisei1(IV Imp. 4, 10.). I-a zis lui fratele: ce este cuvântul acesta? Şi i-a zis bătrânul că sufletul de se va trezi şi se va strânge din răspândire şi grijă şi îşi va lăsa voile sale, atunci Duhul lui Dumnezeu vine la dânsul şi poate de aceea să nască, fiindcă este sterp.

 

2. Un frate a întrebat pe avva Cronie: ce voi face uitării, care îmi robeşte mintea şi nu mă lasă să simt până ce nu mă aduce la însuşi păcatul? Şi a răspuns bătrânul: când au luat cei de altă seminţie chivotul, pentru fapta cea rea a fiilor lui Israil2(La altele, lui Ili.), l-au tras până ce l-au adus în casa lui Dagon, dumnezeul lor. Şi atunci a căzut cu faţa lui în jos3(I Împăraţi, V, 2, 3.). Şi a zis fratele ce este aceasta? Iar bătrânul a zis: că de vor apuca să robească mintea omului cu însăşi pricinele sale, aşa o târăsc până ce o vor aduce deasupra patimii celei nevăzute. Deci într-acel loc de se va întoarce mintea şi va căuta pe Dumnezeu şi îşi va aduce aminte de munca cea veşnică, îndată patima cade şi nu se mai vede. Căci scris este: când te vei întoarce şi vei suspina, atunci te vei mântui şi vei cunoaşte unde ai fost4(Is. XXX, 15.).

 

3. Un frate a întrebat pe avva Cronie: cum vine omul la smerita cugetare? Zis-a lui bătrânul: prin frica lui Dumnezeu. I-a zis fratele: dar prin ce fel de lucru vine la frica lui Dumnezeu. I-a zis bătrânul: după socoteala mea, de se va strânge pe sine din tot lucrul şi se va da la osteneală trupească şi cât va putea îşi va aduce aminte de ieşirea cea din trup şi de judecata lui Dumnezeu.

 

4. A zis avva Cronie că de nu aducea Moise oile sub muntele Sinai, nu ar fi văzut focul în rug1(Ieşire III. 2, 3.). A întrebat fratele pe bătrânul: la ce se ia rugul? Şi i-a zis lui că rugul se ia la fapta cea trupească. Că scris este, că asemenea este Împărăţia cerurilor cu comoara ascunsă în ţarină2(Mat. 13, 44.). Zis-a fratele bătrânului: fără osteneală trupească dar, nu sporeşte omul la vreo cinste? Zis-a lui bătrânul: cu adevărat scris este: privind la Începătorul şi Săvârşitorul credinţei, Iisus, care în locul bucuriei ce era pusă înaintea Lui, a răbdat Crucea3 (Evr: XII, 2.). Şi iarăşi David zice: de voi da somn ochilor mei şi genelor mele dormitare şi celelalte4(Psalm 131, 4.).

 

5. Zis-a avva Cronie, că i-a povestit lui avva Iosif cel de la Pilusie, acestea: şezând eu în Sinai, era acolo un frate bun şi nevoitor, şi la trup cu chip frumos. Şi venea la biserică la slujbă, purtând o haină plină de cârpituri şi un maforion mic şi vechi. Şi văzându-l odată aşa venind la slujbă, i-am zis: frate, nu vezi pe fraţi cum sunt ca îngerii la slujbă, în biserică? Cum tu totdeauna aşa vii aici, purtând vechituri? Iar el a zis: iartă-mă, avvo, că nu am altele! Deci l-am luat în chilia mea şi i-am dat un leviton şi orice alt lucru îi mai trebuia. Şi se purta de acum ca şi ceilalţi fraţi şi era cu putinţă a-l vedea ca pe un înger. Şi au avut odată nevoie părinţii să trimită zece fraţi la împăratul pentru oarecare trebuinţă. Şi l-au hotărât şi pe dânsul împreună cu cei ce erau să meargă. Iar după ce a auzit, a făcut metanie la părinţi, zicând: pentru Domnul, iertaţi-mă, că sunt rob al unuia mare din cei de acolo şi de mă va cunoaşte, ia călugăria de pe mine şi mă duce iarăşi ca să-i robesc lui. Deci, după ce au plecat părinţii şi l-au lăsat, am aflat pe urmă de la unul care îl ştia bine, că în vremea când era în lume, era eparh al pretoriilor şi ca să nu fie cunoscut şi să aibă supărare de la oameni, a pricinuit aceasta. Atâta silinţă aveau părinţii ca să fugă de slavă şi de odihna lumii acesteia.

Cuvinte cheie: , , , , , , , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul