Religio

Cartea:

Cărți

PENTRU AVVA ISAAC; PREOTUL CHILIILOR

1. Au venit unii odată să-l facă pe avva Isaac preot şi auzind el a fugit în Egipt şi s-a dus într-o ţarină şi s-a ascuns între buruieni. Deci, au alergat părinţii pe urma lui şi ajungând la acea ţarină au poposit să se odihnească puţin acolo, (că era noapte) şi măgarul l-au slobozit să pască. Dar măgarul mergând a stătut deasupra, unde era bătrânul. Şi dimineaţa căutând măgarul au găsit şi pe avva Isaac şi s-a minunat. Şi vrând să-l lege nu i-a lăsat, zicând: nu mai fug, că voia lui Dumnezeu este şi oriunde voi fugi la aceasta vin.

 

2. Zis-a avva Isaac: când eram mai tânăr, şedeam cu avva Kronie şi niciodată nu mi-a zis să fac vreun lucru, cu toate că era bătrân şi tremura; ci singur se scula şi-mi da vasul mie şi tuturor asemenea. Şi cu avva Teodor al Fermei am şezut şi nici el nu-mi zicea să fac nimic; ci şi masa singur o punea şi zicea: frate, de voieşti, vino de mănâncă. Iar eu ziceam către dânsul: avvo, eu am venit la tine ca să mă folosesc şi cum de nu-mi zici să fac ceva? Iar bătrânul totdeauna tăcea şi m-am dus şi am vestit bătrânilor. Şi venind bătrânii la dânsul, i-au zis lui: avvo, a venit fratele la sfinţia ta, ca să se folosească şi pentru ce nu-i zici ce să facă? Şi le-a zis lor bătrânul: au doară chinoviarh sunt eu, ca să-i rânduiesc lui? Eu cu adevărat nimic nu-i zic lui, ci de voieşte, ceea ce mă vede pe mine făcând, va face şi el. Deci, de atunci, apucam înainte şi făceam orice voia bătrânul să facă. Iar el orice făcea tăcând făcea şi aceasta, m-a învăţat să fac tăcând.

 

3. Avva Isaac şi avva Avraam erau împreună locuind, şi intrând avva Avraam, l-a aflat pe avva Isaac plângând. Şi i-a zis lui: ce plângi? Şi a zis bătrânul: pentru ce să nu plângem? Că unde avem să mergem? Au adormit părinţii noştri, că ne ajunge nouă lucrul mâinilor la chiria luntrelor pe care o dăm, mergând să ne ducem la bătrâni. Iar acum am rămas sărmani. Pentru aceasta şi eu plâng.

 

4. Zis-a avva Isaac: ştiu pe un frate, care seceră în ţarină şi a voit să mănânce un spic de grâu şi a zis stăpânului ţarinei: voieşti să mănânc un spic de grâu? Iar el auzind s-a mirat a zis lui: a ta este ţarina, părinte şi pe mine mă întrebi? Până întru atâta lua aminte cu de-a amănuntul fratele.

 

5. Zis-a iarăşi fraţilor: nu aduceţi aici copii, că patru biserici în Schit s-au pustiit pentru copii.

 

6. Se spunea pentru avva Isaac, că cenuşa cădelniţei din vremea Liturghiei cu pâinea sa o mânca.

 

7. Spunea avva Isaac: părinţii noştri şi avva Pamvo purtau haine vechi cu multe cusături şi sevenia1(Adică, de finic.), iar acum scumpe purtaţi. Duceţi-vă de aici! Aţi pustiit cele de aici. Iar când voia să meargă la secere, le zicea lor: nu vă mai dau porunci, că nu le păziţi.

 

8. Povestit-a unul din părinţi că a venit odată unul din fraţi, purtând un culion mic în biserica Chiliilor, înaintea lui avva Isaac şi l-a izgonit bătrânul, zicând că locurile cele de aici sunt ale călugărilor, iar el mirean fiind, nu poate rămâne aici.

 

9. Zis-a avva Isaac: niciodată nu am băgat în chilia mea cuget asupra fratelui ce m-a necăjit şi eu m-am silit să nu las frate în chilia lui, care să aibă asupra mea cuget.

 

10. S-a bolnăvit de mare boală avva Isaac şi a petrecut multă vreme într-însa. Şi i-a făcut fratele puţină fiertură şi a pus într-însa şi prune şi nu voia bătrânul să guste şi îl ruga fratele zicând: ia puţin avvo, pentru slăbiciune. Şi i-a zis bătrânul: cu adevărat, frate, voiam să fac în boala aceasta treizeci de ani.

 

11. Spuneau unii despre avva Isaac, că vrând să se săvârşească, s-au adunat la dânsul bătrânii şi ziceau: ce vom face după tine, părinte? Iar el a zis: aţi văzut cum am umblat înaintea voastră? De voiţi şi voi să urmaţi şi să păziţi poruncile lui Dumnezeu, va trimite darul Său şi va păzi locul acesta. Iar de nu veţi păzi, nu veţi petrece în locul acesta. Că şi noi când urmau să moară părinţii noştri ne mâhneam. Dar poruncile Domnului şi ale lor păzindu-le, am stătut, ca şi cum ar fi ei cu noi. Aşa şi voi faceţi şi vă mântuiţi.

 

12. Zis-a avva Isaac că spunea avva Pamvo, că acest fel de haină trebuie călugărul să poarte, încât să o pună afară de chilie trei zile şi nimeni să nu i-o ia.

Cuvinte cheie: , , , , , , , , , , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul