Religio

Cartea:

Cărți

PENTRU AVVA NISTERO

1. Avva Nistero cel mare umbla în pustie cu un frate şi văzând un balaur a fugit. Şi i-a zis lui fratele: şi tu te temi, părinte? Şi i-a zis lui bătrânul: nu mă tem, fiule, dar mai de folos este că am fugit, fiindcă nu puteam scăpa de duhul slavei deşarte.

 

2. Un frate l-a întrebat pe un bătrân, zicând; care lucru este bun să-l fac şi să trăiesc cu el? Şi a zis bătrânul: Dumnezeu ştie care este bun. Însă auzim că a întrebat cineva din părinţi pe avva Nistero cel mare, pe prietenul lui avva Antonie, şi i-a zis lui: care lucru este bun să-l fac? Şi i-a zis: au nu sunt toate lucrurile întocmai? Scriptura zice că Avraam a fost iubitor de străini şi Dumnezeu era cu dânsul. Ilie iubea liniştea şi Dumnezeu era cu dânsul şi David a fost smerit şi Dumnezeu era cu dânsul. Deci, ce vezi cu sufletul tău că voieşti, după Dumnezeu aceasta fă, şi-ţi păzeşte inima.

 

3. Avva Iosif zis-a lui avva Nistero: ce voi face limbii mele, căci nu o pot stăpâni? Şi i-a zis lui bătrânul: dar de vei vorbi; ai odihnă? I-a zis lui: nu. Şi a zis bătrânul: deci, dacă nu ai odihnă pentru ce vorbeşti? Mai bine taci şi de se va întâmpla vorbă, mai vârtos ascultă decât să vorbeşti.

 

4. Un frate a văzut pe avva Nistero purtând două colovii şi l-a întrebat pe el, zicând: de va veni vreun sărac şi-ţi va cere haina, pe care o dai lui? Şi răspunzând a zis: pe cea mai bună. Şi i-a zis fratele: dar dacă şi altul îţi va cere, ce îi dai lui? Şi i-a zis bătrânul: jumătatea celeilalte. Şi a zis fratele: dar dacă şi altul îţi va cere ce îi vei da lui? Iar el a zis: tai şi pe cealaltă şi-i dau lui pe jumătate şi cu cealaltă mă încing. Şi iarăşi a zis: dar dacă şi pe aceasta o va cere cineva, ce faci? Bătrânul a răspuns: îi dau lui şi pe cealaltă şi mergând şed la un loc, până când Dumnezeul va trimite şi mă va acoperi, căci nu cer de la altcineva.

 

5. Zis-a avva Nistero: dator este călugărul în toată seara şi dimineaţa să facă socoteală pentru ce am făcut noi din cele ce voieşte Dumnezeu şi ce nu am făcut din cele ce nu voieşte şi aşa să-şi albească toată viaţa, căci aşa a trăit avva Arsenie. Sileşte-te în toate zilele să stai înaintea lui Dumnezeu fără păcat. Aşa te roagă lui Dumnezeu, ca şi cum ai fi de faţă înaintea Lui, care este de faţă, căci cu adevărat este de faţă. Nu-ţi pune ţie legi şi nu judeca pe nimeni. Străin lucru este călugărilor să jure, să calce jurământul, să mintă, să blesteme, să ocărască, să râdă. Iar cel ce se cinsteşte peste cuviinţă sau se laudă, mult se păgubeşte.

Cuvinte cheie: , , , , , , , , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul