Religio

Cartea:

Cărți

PROLOG

După editările succesive şi ecoul extraordinar al cărţii noastre Părintele Porfirie – Fapte şi mărturii, care a circulat în Lefkosia1(Sau Nicosia: capitala statului Cipru – ţara din care provine scriitorul cărţii de faţă [n.t.].), în mai 1992, şi apoi în Atena, în 1993, în urma semnalelor a sute de ascultători ai emisiunii radiofonice Ortodoxia astăzi, dar şi ale unui mare număr de cititori ai cărţii noastre despre părintele Porfirie, am constatat că era nevoie să împlinim dorinţa atât a ascultătorilor, cât şi a celorlalţi oameni care vor să se împărtăşească din înţelepciunea Părinţilor Bisericii noastre. Cu frică şi cutremur, dăm publicităţii acest volum, care este rezultatul unei munci îndelungate. Am încercat să cuprindem în paginile acestei cărţi amintiri despre cât mai mulţi Sfinţi Părinţi ai Ortodoxiei secolului XX, înfăptuind totul spre slava lui Dumnezeu, căci Sfinţii Părinţi sunt stâlpii luminoşi ai credinţei noastre şi mărturisitorii neşovăielnici ai Evangheliei, ai Răstignirii şi ai învierii Dumnezeului-Om şi îndrumătorii care, prin nevoinţe nesfârşite, urcă spre cer, unde Îl găsesc pe Dumnezeu.
Sfinţii Părinţi ai secolului nostru sunt vase pline de harul Preasfântului Duh, asemenea marilor asceţi desăvârşiţi de odinioară. Ei ne arată că harul şi minunile Celui preaînalt nu sunt de domeniul trecutului, pentru că şi ei urcă pe scara lui Iacov, care uneşte cerul cu pământul.
Sfinţenia este scopul suprem al trăirii şi sporirii în Hristos, iar cu ajutorul şi cu harul lui Dumnezeu, omului veacului dificil în care trăim poate şi el să pătimească şi să înveţe cele sfinte, să se smerească, să renască şi să se zidească după Dumnezeu.
Sfinţii Părinţi sunt nevoitorii care au intrat prin poarta cea strâmtă, purtând Crucea lui Hristos pe umeri, şi, de aceea, Domnul i-a chemat pe ei la odihna paradisului. În decursul vieţii lor exemplare de pe pământ, ei au reuşit să depăşească starea lor firească şi să înlăture prăpastia care-i desparte pe oameni de lumea duhovnicească. Şi ca adevăraţi cetăţeni ai împărăţiei cerurilor – săraci cu duhul şi curaţi cu inima –, ei au adus asupra contemporanilor lor mana cerească a harului.
Nu e deloc uşor să vorbeşti despre aceşti învăţători ai nevoinţei şi ai virtuţii; dimpotrivă. Este nevoie de post şi rugăciune, dar mai întâi de toate, de tăcere sfântă şi de evlavie. Numai cu o asţfel de pregătire se poate apropia omul de rând de aceste figuri sfinte ale Bisericii şi de mărturia vieţii lor.
Este cu neputinţă a spune prea multe despre vieţile Sfinţilor. Ei aparţin celeilalte laturi a existenţei, care nu poate fi cuprinsă în cuvinte. Uneori, faptele legate de ei sunt incredibile chiar şi pentru credincioşi, aşa cum spunea neuitatul Fotis Kontoglou2(Fotis Kontoglou (1897-1965), prozator şi pictor grec născut în Asia Mică, ce s-a remarcat printr-o operă unică prin originalitatea şi forţa ei expresivă. Între altele, a fost pictor de biserici, iar literatura sa a fost influenţată de textele bisericeşti şi de viaţa oamenilor simpli [n.t.].).
Cartea de faţă este o laudă a vrednicilor urmaşi ai sfinţilor de altădată. Tema prezentată aici este practic, inepuizabilă. Fiecare cititor are posibilitatea să o continue prin rezonanţele create în sufletul lor de această lectură.
Mărturiile care urmează au fost adunate pentru ca tezaurele nepreţuite ale vieţii în Hristos să nu fie date uitării. Deoarece Sfinţii Părinţi trăiesc şi exprimă unirea cu Hristos prin fapte, ei nu sunt interesaţi să lase în urma lor texte scrise. De multe ori, din prea multă smerenie, ei se ascund de lume, căci lauda adusă lor de oameni este pentru ei chin şi durere.
Adevăraţi iubitori ai lui Dumnezeu, Sfinţii Părinţi sunt deschizători de drumuri în odiseea noastră duhovnicească. Ei mijlocesc dinaintea lui Hristos pentru mântuirea şi libertatea duhovnicească a tuturor oamenilor.
Îngropându-ne gândurile, fapt ce echivalează cu bucuria inimii şi cu amintirea lui Dumnezeu, înaintăm cu frică şi cutremur spre masa Cinei celei de Taină a Împărăţiei Cerurilor, mulţumind Domnului, Care ne-a învrednicit să fim părtaşii unui asemenea dar.
Mulţumesc tuturor celor care au colaborat la ediţia de faţă şi mă rog ca, prin îndrăzneala şi mijlocirea Cuvioşilor Bisericii noastre, toţi aceştia să primească bucuria şi binecuvântarea Duhului Sfânt.
Fie numele Domnului binecuvântat în vecii vecilor.

Klitos Ioannidis,
Lefkosia, 12 februarie 1999

Cuvinte cheie: , , , , , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul