Religio

Cartea:

Cărți

Schimonahul Gherasim

Originea şi vieţuirea în lume. Retragerea în pustia Nicandru. Pelerinajul la Sfintele Locuri. Sosirea la mănăstirea Solovăţ. Viaţa de pustnic. Petrecerea la mănăstire. Moartea.

Gheorghe s-a născut şi a locuit de la început în oraşul Karaşev, regiunea Orlovsk, având soţie şi copii. Rămânând văduv, el s-a aşezat în pustie, în pădurile Brianskului, ucenic la bătrânul cu o viaţă înaltă – Arsenie, care venise de la Athos. Nu după multă vreme, cei doi pustnici au trecut în judeţul Pskov, la mănăstirea Nicandru. Aici, Gheorghe a primit de la bătrânul său călugăria, luând numele de Gherasim. Îngropându-l pe învăţătorul său, Gherasim, de unul singur, se nevoia în post şi rugăciune. Ca o răsplată pentru deplina lui dăruire, către Dumnezeu, el s-a învrednicit să vadă asupra sa lucrarea minunată a Proniei Dumnezeieşti, care dă întotdeuna cele de folos celor care caută din toată inima împărăţia lui Dumnezeu. Odată, i s-a întâmplat că rămăsese fără pâine şi astfel a petrecut 12 zile fără hrană. Hotărând să se ducă în satul vecin să-şi procure ceva, în dimineaţa zilei când plănuise să plece, a găsit în pragul chiliei sală o pâine de secară, mare şi caldă, care i-a fost de ajuns să se hrănească din ea mai mult timp. Fiind foarte vechi, hainele i s-au făcut zdrenţe şi, neavând nimic de schimb, pustnicul a umblat mai mult timp gol, dar, într-una din zile s-a pomenit cu o bucată de material în faţa chiliei sale, care îi era de ajuns pentru a-şi face haine.
Mult a mai suferit de pe urma năvălirilor drăceşti, care-l înspăimântau cu diferite năluciri, vrând să-i slăbească răbdarea, dar el, cu rugăciunea lui Iisus şi citirea psalmilor risipea vraja drăcească şi citind cu umilinţă acatistul Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu îndepărta de la sine plictiseala şi deznădejdea.
De două ori el a plecat din pustie şi a făcut un pelerinaj la locurile sfinte din Rusia, – a fost la Kiev, Pociaev, Tihvin, ba chiar a rămas să vieţuiască în două mănăstiri (Arzamansk şi Dâmsk), dar, negăsind linişte pentru sufletul său a revenit în pustia sa, fiind mistuit de dorul după o linişte desăvârşită. În anul 1823, Gherasim a venit la mănăstirea Solovăţ şi, ca un bărbat duhovnicesc cu practică şi cunoştinţă în viaţa pustnicească, el a primit binecuvântarea ca să vieţuiască în pustie. La început, vreme de vreo cinci ani, el a vieţuit într-o peşteră la 10 verste de mănăstire, hrănindu-se doar cu un pumn de posmagi pe zi şi îndeletnicindu-se necontenit cu lucrarea rugăciunii. Apoi, din dorinţa obştei, pentru ca să se folosească de sfaturile sale, cât şi datorită vârstei înaintate, el a fost mutat mai aproape de mănăstire, într-o chilie nouă. Dar după doi ani chilia lui a ars şi el s-a aşezat cu unul dintre ucenicii săi, pe nume Pamfil, în pustia Filipov, unde acum a fost ridicată Biserica cu hramul Izvorul Tămăduirii.
Învăţătorul şi ucenicul său se osteneau împreună, unindu-şi ostenelile pentru desăvârşirea duhovnicească prin mijlocirea rugăciunii şi făcând vase mici pentru sărat scrumbia. În anul 1845, din pricină că i se istoviseră puterile şi îi slăbise vederea, Gherasim a fost adus la bolniţa mănăstirii. Cape un copil îl duceau la dumnezeieştile slujbe, de care el nu dorea să se lipsească. În acea vreme, el avea mai mult de o sută de ani, dar mintea lui nu a cunoscut sminteala şi era plăcut să discuţi cu el, ca şi cu un călător venit din altă lume, atunci când, mergând, îşi depăna amintirile din timpul ţarinei Elisabeta Petrovna.
Nespus de ziditoare erau discuţiile cu el despre viaţa ascetică şi de o simplitate rară, alcătuite fiind din cugetări scurte, care-ţi dădeau posibilitatea să simţi în ele o ungere duhovnicească. În ultima vreme, bătrânul căpătase înfăţişarea unui prunc; nu-şi mai purta de grijă dacă este îmbrăcat sau nu, ba uita chiar ora la care se află; seara întreba dacă s-a terminat utrenia, iar dimineaţa dacă a sunat de vecernie, însă dispoziţia sufletească pentru rugăciune nu-l părăsea niciodată. Se întâmpla ca discutând cu fraţii să se oprească o clipă şi atunci începea să rostească rugăciunea lui Iisus. În anul 1848, la 28 octombrie, Gherasim s-a săvârşit în Domnul, în vârstă de 108 ani.

Cuvinte cheie: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul