Religio

Cartea:

Cărți

Schimonahul Ioan

Originea. Inchinovierea în mănăstire. Schima. Vieţuirea în pustia Filipov. Făptuirile. Sfârşitul.

Schimonahul Ioan se trăgea dintr-o familie de ţărani liberi ruşi, din gubernia Pskov. Slujindu-l cinstit şi cu tragere de inimă pe stăpânul său, el l-a însoţit pretutindeni în epoca grea a războiului Rusiei cu Napoleon I. Primind libertatea ca o răsplată pentru slujirea lui devotată şi cu credincioşie, s-a dedicat întru totul slujirii lui Dumnezeu, intrând în monahism.
În anul 1827, s-a închinoviat în mănăstirea Solovăţ, la vârsta de 52 de ani, îndeplinind multă vreme ascultarea de croitor. În anul 1842, el a primit tunderea în schima şi, din această clipă, mai bine de 20 de ani a petrecut în pustia Filipov, într-o înfrânare aspră, în linişte şi rugăciune. Pravila de rugăciune din zi el o împlinea după rânduiala celei din Biserică, adăugând la aceasta şi pravila de călugăr, care consta din trei catisme din Psaltire şi trei sute de mătănii. Niciodată nu-şi părăsea îndeletnicirea cu acul în folosul fraţilor. În mănăstire venea la unele sărbători ca să se împărtăşească cu Sfintele Taine.
Multe şi diferite necazuri a avut de îndurat de pe urma dracilor în timpul rugăciunilor de noapte. Era un sincer prieten al pustnicului Nicodim şi de multe ori se cercetau unul pe altul, pentru întărirea reciprocă în asceză. Ultimii ani din viaţă i-a petrecut în bolniţa mănăstirii, dar nici în afara pustiei el nu a părăsit modul de viaţă pustnicească, aşa că nici în mănăstire şi nici pe hol, între fraţi, nu puteai să-l întâlneşti prea des. Cu toată vârsta lui înaintată, era nelipsit de la slujbele bisericeşti până aproape de sfârşitul său. Liniştit şi aproape fără de dureri se apropia sfârşitul său, treptat şi abia perceptibil stingându-se asemeni unei candele căreia i se termină uleiul din pahar. Schimonahul Ioan s-a săvârşit în Domnul în anul 1870, la 26 mai, în vârstă de 95 de ani.

Cuvinte cheie: , , , , , , , , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul