Religio

Cartea:

Cărți

Schimonahul Nicodim

Sosirea sa în mănăstire. Paracliser. Retragerea în pustie. Lucrarea ascetică. Schima. Sfârşitul.

Rămânând văduv, Nicodim şi-a dat unica fiică la mănăstire, iar el a venit la mănăstirea Solovăţ. Aici el s-a ostenit cu râvnă şi iubire de osteneală în diferite ascultări; mult timp a condus treburile de la prescurărie, după care a fost numit paracliser la Biserica bolniţei. Dar sufletul său tânjea după liniştea din pustie. Rămânând câtva timp în ascultarea de paracliser, în prima zi a Postului Mare el a plecat din mănăstire dis-de-dimineaţă. Degrab s-a aflat locul unde se găseşte, dar arhimandritul Dimitrie, ca să nu-i tulbure postul, n-a permis nimănui să-i deranjeze petrecerea lui în pustie. După o săptămână, fiind chemat la mănăstire, a fost pus la canon pentru fapta săvârşită, astfel că Nicodim, timp de o săptămână, în lanţuri de fier, a bătut mătănii până la pământ în Biserică, după care, dându-se curs dorinţei sale, i s-a dat binecuvântarea să plece în pustie.
Chilia lui Nicodim se afla la patru verste de mănăstire, într-o vâlcea din munţi, acoperită de pădure. Aproape de chilie, el a săpat o fântână şi a amenajat o grădină unde a cultivat legume. Aici el se ostenea cu toată sârguinţa în post şi rugăciune, purta lanţuri, se hrănea cu pâine uscată înmuiată puţin în apă, iar mâncare gătită mânca numai la sărbători; la masa lui nu se afla niciodată unt. În Postul Mare, mărindu-şi pravila de rugăciune, Nicodim citea cele patru Evanghelii în fiecare zi. Afară de mătănii, pentru a-şi osteni mai mult trupul, el stătea îndelung la rugăciune cu mâinile întinse în forma crucii lui Iisus şi la aceasta îl îndemna şi pe ucenicul său, care vieţuia în altă pustie. Pentru a-şi aduce aminte mereu de moarte, el a făcut un sicriu, pe care l-a aşezat în faţa uşii chiliei sale. Pe toţi care îl vizitau, îi primea cu blândeţe şi inimă bună şi, după porunca iubirii de străini, îi ospăta cu cartofi şi poame.
Vieţuind în pustie 17 ani, Nicodim s-a îmbolnăvit şi a fost adus la mănăstire unde, primind schima şi luându-şi rămas bun de la ceilalţi, aşa cum i se cade unui creştin, şi-a încheiat viaţa de ascet în anul 1854 la 3 noiembrie.

Cuvinte cheie: , , , , , , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul