Religio

Cartea:

Cărți

Schimonahul Zosima

Viaţa în mănăstire. Neagonisirea. Făptuirile. Sfârşitul.

Întreaga vieţuire în mănăstire a lui Zosima, care se trăgea din neamul ciudilor, a constat în nevoinţe neîncetate, înfrânare aspră şi neagoniseală exemplară. Locuind în mănăstire, el niciodată nu a primit bani în mâinile sale sau vreo altă recompensă care se oferea călugărilor, în sume mici, pentru nevoile de la chilie. Ctitorul din Golgoţa, voind să pună la încercare trăinicia făgăduinţelor lui de a nu se atinge de bani, a poruncit să se pună o mână de monede de aramă şi argint pe cărarea pe care urma să treacă Zosima spre schit, pentru privegherea din ajunul unei sărbători. Văzând banii, Zosima a păşit înlături, nimerind chiar în mlaştina pe lângă care se aşternea cărarea, el socotind această întâmplare o ispită drăcească şi dorind mai degrabă să se umple de noroi decât să se atingă de metalul dispreţuit. Atunci au ieşit din ascunziş doi ispititori şi i-au lămurit bătrânului cum stau lucrurile. „N-am ştiut eu de asta, a răspuns Zosima în simplitatea sa, că aş fi aruncat banii voştri în mlaştină“.
În chilia călugărului neagonisitor nu se găsea nimic de prisos; în afară de rasă şi potcap se mai găseau încă două haine, cea de iarnă, un cojoc scurt şi cea de vară, un caftan sur. În felul acesta, Zosima, plecând din chilie îşi putea lua cu el toată averea, asemeni unei păsări care, schimbându-şi locul, nu lăsa după sine nimic în urma ei. În toţi cei 47 de ani de vieţuire în mănăstire, vara el se ostenea cu vânatul animalelor şi la pescuit pe lacurile Troiţkii şi Kirilovskii, iar în timpul iernii se îndeletnicea cu împletitul mrejelor. Adeseori, nopţile le petrecea rugându-se cu lacrimi. Având cunoştiinţă despre privegherile lui de noapte, fraţii îl rugau să-i trezească la o anumită oră şi el împlinea rugăminţile lor cu plăcere şi la timp, cu toate că nu avea ceas la chilie.
Înainte de moarte, îmbolnăvindu-se, el a refuzat schima, pentru ca, după însănătoşire, să aibă puterea să revină la ocupaţiile lui de altă dată în folosul mănăstirii. Sfârşitul lui a fost în anul următor, la bombardarea mănăstirii de către englezi, când călugării nu erau încă la adăpost, în timpul celui de-al doilea atac din partea inamicului. Muribundul bătrân îi îndemna pe fraţii rămaşi în viaţă să nu şovăie în faţa pericolului, încredinţându-i că, pentru rugăciunile Preacuvioşilor, Dumnezeu nu va mai îngădui să se profaneze acel loc sfânt. Singurul bun care a rămas de la el a fost o curea. Schimonahul Zosima s-a săvârşit în Domnul în anul 1855, la 23 iunie.

Cuvinte cheie: , , , , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul