Religio

Cartea:

Cărți

Despre avva Píor

1
Fericitul Pior muncind la treieriş la cineva, îi aminti să-i dea plata; dar cum acela îl amâna, s-a întors la mănăstire. Când veni iară vremea, a treierat la acela şi a muncit cu însufleţire, fără ca acela să-i dea nimic, şi s-a întors la mănăstire. Împlinindu-se al treilea an, împlinindu-şi bătrânul munca sa obişnuită, se duse fără să ia nimic. Cercetând Dumnezeu casa aceluia, el luă plata la mănăstire, pe care o străbătu în căutarea sfântului. După ce îl găsi cu greutate, căzu la picioarele lui şi i-o dădu285(apodidômi, aici „a restitui sau a da cuiva ceea ce i se cuvine“) zicând: mi-a dat Dumnezeu.
Sfântul însă îl puse să le dea preotului, la biserică.

2
Avva Pior mânca din mers. Întrebându-l cineva:
– De ce mănânci aşa?
– Nu vreau ca să-mi fie mâncatul ca ceva de căpetenie, ci ceva accesoriu286(ergon/parergon în original. „Lucrare/pe-lângă-lucrare“ ar fi traducerea literală; parergon „neânsemnat, subsidiar, auxiliar“.).
Altcuiva care l-a întrebat acelaşi lucru i-a răspuns:
– Pentru ca nici măcar mâncând să nu simtă sufletul meu plăcere trupească.

3
S-a făcut odată adunare la Sketis despre un frate care greşise, iar părinţii vorbeau. Avva Pior însă tăcea; apoi s-a ridicat, a ieşit, şi a luat un sac, umplându-l de nisip, şi-l căra pe umăr. Şi punând puţin nisip într-un săculeţ îl ducea pe dinainte. Întrebat fiind de părinţi ce va să fie asta, le zise: sacul cel cu mult nisip sunt greşelile mele, că sunt multe; iar acestea puţine ale fratelui meu sunt dinainte, şi-mi petrec vremea judecându-l. Nu aşa ar trebui să fac, ci să mi le car pe ale mele dinainte şi să mă îngrijesc de ele, şi să-l rog pe Dumnezeu să mă ierte.
Părinţii se ridicară, zicându-i: într-adevăr, aceasta este calea mântuirii.

Cuvinte cheie: , , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul